Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Chăm Sóc Khách Hàng ( Tiếng Anh Thành Thạo ) [ Thái Nguyên 2...

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chăm Sóc Khách Hàng ( Tiếng Anh Thành Thạo ) tại chi nhánh Thái Nguyên 2…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý lớp học tiếng anh tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Trưởng nhóm Telesale [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng nhóm Telesale tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Sale teamlead [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Sale teamlead tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Thái Nguyên 2 ]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime tại chi nhánh Thái Nguyên 2.

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Thái Nguyên 2 ]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng nhóm Tuyển sinh tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:

Trưởng nhóm bán hàng [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng nhóm bán hàng tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Trưởng nhóm tư vấn [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng nhóm tư vấn tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Nam, Nữ tuổi từ 23- 33.

Trưởng nhóm kinh doanh [ Thái Nguyên 2]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thái Nguyên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng nhóm kinh doanh tại chi nhánh Thái Nguyên 2.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email