Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 984 jobs

Quản lý chi nhánh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Quản lý chi nhánh [Bỉm Sơn - Thanh Hóa] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thanh Hóa
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Bỉm Sơn - Thanh Hóa.

Quản lý chi nhánh [Lục Nam - Bắc Giang] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Bắc Giang
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Lục Nam - Bắc Giang.

Quản lý chi nhánh [Đông Triều - Quảng Ninh] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Uông Bí
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thường Tín] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hà Nội
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám sát phát triển Kinh doanh tại chi nhánh Thường Tín.

Quản lý chi nhánh [Thành phố Hải Dương 3] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương +1 location
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Thành phố Hải Dương 3.

Trưởng chi nhánh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Trưởng chi nhánh [Thành phố Hải Dương 3] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương +1 location
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Thành phố Hải Dương 3.

Giám đốc chi nhánh [Thanh Miện - Hải Dương ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Trưởng chi nhánh [Lục Nam - Bắc Giang] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Bắc Giang
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Lục Nam - Bắc Giang.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:

Giám đốc chi nhánh [Thành phố Hải Dương 3 ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương +1 location
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Thành phố Hải Dương 3.

Giám đốc chi nhánh [Lục Nam - Bắc Giang ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Bắc Giang
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Lục Nam - Bắc Giang.

Trưởng chi nhánh [Thường Tín] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hà Nội
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Thường Tín.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Giám sát bán hàng [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám sát bán hàng tại chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương.

Giám đốc chi nhánh [Thường Tín ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hà Nội
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám đốc chi nhánh tại chi nhánh Thường Tín.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email