Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Nhân viên sản xuất - tiếng Nhật N3

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam Chỉ nhận độ tuổi 1988 - 1998.
 • Thứ 2 đến thứ 6 hành chính (8:00~17:40).
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc du học Nhật về nước.
 • Tiếng Nhật bằng N3 trở lên.

Purchasing Staff

Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam/Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1992-1996.
 • Thời gian làm việc hành chính ( 8:00~17:40) từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Nhân viên kế toán

Nhật Bản
Bắc Ninh
13.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1990~ 1994.
 • Thời gian làm việc hành chính ( 8:00~17:40) từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN.
 • \*Bắt buộc Sử dụng tin học văn phòng khá:

Nhân viên tiếng Nhật N3 phòng sản xuất

Nhật Bản
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên Tiếng Nhật bộ phận sản xuất.
 • Nam/Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1992 - 1997.
 • Thời gian làm việc hành chính ( 8:00~17:40) từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN.

Nhân viên tiếng Nhật phòng quản lý sản xuất

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam Chỉ nhận độ tuổi 1992 - 1996.
 • Thời gian làm việc hành chính ( 8:00~17:40) từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kĩ thuật.

Nhân viên mua hàng

Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam/Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1992-1996.
 • Thời gian làm việc hành chính ( 8:00~17:40) từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Kế toán tổng hợp

Nhật Bản
Bắc Ninh
13.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1990~ 1993.
 • Thời gian làm việc hành chính ( 8:00~17:40) từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN.
 • \*Bắt buộc Sử dụng tin học văn phòng khá:

Nhân viên Tiếng Nhật phòng quản lý Chất lượng

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên Tiếng Nhật phòng quản lý Chất lượng.
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1990 - 1996.
 • Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN hành chính ( 8:00~17:40).

Nhân viên ISO phòng chất lượng - tiếng Nhật

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên ISO phòng QC tiếng Nhật.
 • Nam/ nữ Chỉ nhận độ tuổi 1992 ~ 1995.
 • Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến thứ 6 Nghỉ T7, CN hành chính ( 8:00~17:40).

Nhân viên QC tiếng Nhật N3

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên chất lượng tiếng Nhật.
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1990 - 1996.
 • Thứ 2 đến thứ 6 hành chính (8:00~17:40).
 • \*Bắt buộc Sử dụng tin học văn phòng khá:

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email