jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, kinh tế tài chính, ngoại ngữ hoặc tương đương.
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, trưởng nhóm mua hàng.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Vận hành các máy tự động, bán tự động.
 • Tốt nghiệp các trường nghề, trung cấp điện, cơ khí, có kinh nghiệm về điện, cơ khí là 1 lợi thế.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, kinh tế tài chính, ngoại ngữ hoặc tương đương.
 • Có kỹ năng, kinh nghiệm trong việc tìm nguồn cung ứng và quản lý nhà cung…
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Vận hành các máy tự động, bán tự động.
 • Tốt nghiệp các trường nghề, trung cấp điện, cơ khí, có kinh nghiệm về điện, cơ khí là 1 lợi thế.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Tốt nghiệp tung cấp, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, hệ thống điện, thiết bị điện.
 • Có kinh nghiệm làm vực điện là 1 lợi thế.
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Tốt nghiệp tung cấp, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, hệ thống điện, thiết bị điện.
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Làm việc toàn thời gian.
 • Tổ chức phân công công việc, lên kế hoạch cho từng cụm lò hơi trong phân xưởng, đôn đốc, hướng dẫn các thợ vận hành lò trong các phân…
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Thực hiện nhiệm vụ khai thác, bán sản phẩm Posy vào kênh Siêu Thị.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng theo từng tháng, quý, năm.
 • Báo cáo theo định kỳ cho trưởng phòng.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Thực hiện nhiệm vụ khai thác, bán sản phẩm Posy vào kênh Siêu Thị.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng theo từng tháng, quý, năm.
 • Báo cáo theo định kỳ cho trưởng phòng.
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
 • Vận hành các máy tự động, bán tự động.
 • Tốt nghiệp các trường nghề, trung cấp điện, cơ khí, có kinh nghiệm về điện, cơ khí là 1 lợi thế.