Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 171 jobs

Thư ký Văn phòng Ban điều hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp nội bộ và đối tác;
 • Lưu giữ văn bản tài liệu;

Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện, theo dõi các chỉ tiêu danh mục tín dụng và phân luồng các khoản nợ có vấn đề tại các Vùng, khu vực, Chi nhánh, địa bàn…theo phân công;

Trợ lý Ngôn Ngữ - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Trợ lý hỗ trợ công việc thường trực của Ban cố vấn bao gồm sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác và chuẩn bị các tài liệu phục vụ quá trình làm việc của Ban cố…

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các công tác thu hồi nợ qua điện thoại tất cả các địa phương trong cả nước đối với các khoản vay không có tài sản đảm bảo như:

Chuyên viên Phân tích đầu tư - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các đối tượng đầu tư bao gồm chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, vốn góp và cổ phần của công ty con, công ty liên kết;

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tái thẩm định các khoản tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn vượt mức phán quyết của đơn vị, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất tín dụng.

Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Phòng Vận hành Thẻ - Khối Vận hà...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD, Call Center liên quan đến các nghiệp vụ Thẻ và các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện phát hành, in, dập các loại thẻ;

Chuyên viên - Phòng Vận hành thẻ - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD, Call Center liên quan đến các nghiệp vụ Thẻ và các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện phát hành, in, dập các loại thẻ;

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu…

Chuyên viên - Phòng Quản trị nợ - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Theo dõi, giám sát việc xử lý các khoản nợ có vấn đề tại các đơn vị được giao quản lý;
 • Thẩm định và đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý nợ có vấn đề của các…