jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Tiền Giang (undo) NIC's Client (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 25 jobs
NIC's Client
Tiền Giang
 • Assist GM to handle the pre- production:
 • Handle relevant procedures about plant design and construction planning and management;
 • Living in Ho Chi Minh City;
NIC's Client
Tiền Giang
 • Proposed KPIs, operational planning, KPI allocation to employees, organization and operation , control, control and timely information in the implementation…
NIC's Client
Tiền Giang
 • Daily job duties of human resources specialists include:
 • Preparing or updating employment records related to hiring, transferring, promoting, and terminating.
NIC's Client
Tiền Giang
 • Lead factory to be compliance with buyer audits in Social compliance (labor practice, environment, health & safety), Security (CTPAT) and Quality (ISO 9001).
NIC's Client
Tiền Giang
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo thanh khoản / Báo cáo này được lập theo tháng.
 • Kiểm tra dữ liệu khai báo nhập – xuất khẩu/tháng.
 • Xác nhận số tờ khai xuất trong tháng.
NIC's Client
Tiền Giang
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo thanh khoản / Báo cáo này được lập theo tháng.
 • Kiểm tra dữ liệu khai báo nhập – xuất khẩu/tháng.
 • Xác nhận số tờ khai xuất trong tháng.
NIC's Client
Tiền Giang
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản Lý Hệ Thống Chất Lượng (Tiền Giang)- Tiếng Hoa or Tiếng Anh.
 • Xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý chất lượng trong công ty.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
NIC's Client
Tiền Giang
 • Finance Manager - Taiwanese or Chinese - (Longjiang Qianjiang) – Viet Nam.
 • Responsible for the formation and management of the Vietnamese company's financial…
NIC's Client
Tiền Giang
17.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Lập báo cáo tài chính,.
 • Báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng bộ phận.
 • Tiếng Hoa lưu loát, tốt nghiệp trung cấp trở lên, đã từng làm qua kế toán tổng hợp ở…
NIC's Client
Tiền Giang
 • Tham mưu cho BGĐ, về công tác xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực, quản lý nhân sự của Công ty.
 • Theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo.