Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 692 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gia tăng doanh số tại các hệ thống siêu thị.
 • Gia tăng hình ảnh sản phẩm của CBVN tại các hệ thống siêu thị.
 • Thực hiện thăm viếng điểm bán theo lịch trình được…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Về hoạch định chiến lược Marketing:
 • Phát triển và thực hiện các chiến dịch và kế hoạch quảng cáo Thương mại điện tử.
 • Kỹ năng quản lý dự án.
 • Kỹ năng vi tính tốt.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Expand the business cooperation opportunities of company's products in Vietnam, including new users and product cooperation;
 • Full-time junior college or above.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất trong tổ, điều động nhân sự hợp lý không lãng công.
 • Quản lý năng suất, phế phẩm.
 • Tuân thủ việc thực hiện các định mức.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Welcomes visitors by greeting them, in person or on the telephone;
 • Directs visitors by maintaining employee and department directories;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên Tập Viên viết về chuyên mục Tử Vi.
 • Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Hồ Chí Minh.
 • Khả năng viết độc lập về bản thảo chuyên mục Tử Vi các cung hoàng đạo.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible for on-line shopping mall marketing from planning to sales including customer DB management:
 • Create and change the company’s on-line shopping mall…
NIC's Client
Vĩnh Long +3 locations
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường thuộc địa bàn Nhà phân phối và Tuyến bán hàng được phân công.
 • Chăm sóc khách hàng trên kênh để đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng đề ra.
NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC責任:.
 • Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
NIC's Client
Cần Thơ
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường thuộc địa bàn Nhà phân phối và Tuyến bán hàng được phân công.
 • Chăm sóc khách hàng trên kênh để đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng đề ra.