Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 693 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.
 • Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gia tăng doanh số tại các hệ thống siêu thị.
 • Gia tăng hình ảnh sản phẩm của CBVN tại các hệ thống siêu thị.
 • Thực hiện thăm viếng điểm bán theo lịch trình được…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Về hoạch định chiến lược Marketing:
 • Phát triển và thực hiện các chiến dịch và kế hoạch quảng cáo Thương mại điện tử.
 • Kỹ năng quản lý dự án.
 • Kỹ năng vi tính tốt.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Expand the business cooperation opportunities of company's products in Vietnam, including new users and product cooperation;
 • Full-time junior college or above.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất trong tổ, điều động nhân sự hợp lý không lãng công.
 • Quản lý năng suất, phế phẩm.
 • Tuân thủ việc thực hiện các định mức.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Welcomes visitors by greeting them, in person or on the telephone;
 • Directs visitors by maintaining employee and department directories;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible for on-line shopping mall marketing from planning to sales including customer DB management:
 • Create and change the company’s on-line shopping mall…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên Tập Viên viết về chuyên mục Tử Vi.
 • Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Hồ Chí Minh.
 • Khả năng viết độc lập về bản thảo chuyên mục Tử Vi các cung hoàng đạo.
NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC責任:.
 • Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
NIC's Client
Việt Nam
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường thuộc địa bàn Nhà phân phối và Tuyến bán hàng được phân công.
 • Chăm sóc khách hàng trên kênh để đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng đề ra.