jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
NIC's Client
Hà Nội
 • As replacement of Chief Accountant, main responsibilities are to review & instruct Accountants for below items:
 • Tax (VAT, CIT, FCT) declarations.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhân sự phòng dự án.
 • Chịu trách nhiệm từ khâu đầu đến hoàn thành dự án xây dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản lý dự án xây dựng).
 • Tư duy, sáng tạo tốt.
NIC's Client
Hà Nội
 • Tìm kiếm khu vực đầu tư phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty;
 • Đề xuất các ý tưởng kinh doanh và hướng phát triển dự án trên cơ sở nghiên cứu các thị…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mẫu mô tả công việc.
 • Phải tiếp cận và tiếp nhận thông tin từ các nguồn để nghiên cứu, hiểu rõ nhu cầu, đòi hỏi của dự án về hàng hóa dịch vụ mà dự án đó cần…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.
 • Biên dịch – phiên dịch các tài liệu tiếng Trung Quốc.
 • Các công việc hành chính văn phòng.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Dốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs).
 • Có khả năng thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án đầu tư Bất Động Sản.
 • Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án.
 • Rà soát công việc thực tế so với hợp đồng đã ký.
 • Lập chi phí ngân sách của dự án và trình Giám đốc dự án phê duyệt.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản khả thi.
 • Lập các phương án tiền khả thi trước khi triển khai một dự án và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty để lựa…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với Ban Giám đốc đưa ra các ý tưởng về dự án làm phim điện ảnh.
 • Kết nối làm việc với biên kịch, biên tập, đóng góp ý kiến xây dựng kịch bản, đến khi…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Dự án, chịu trách nhiệm trước HĐQT/Tổng Giám đốc về công việc được phân công.
 • Đôn đốc và quản lý việc triển khai dự án.