jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất.
 • Kiểm soát cân đổi điều tiết kế hoạch đáp ứng tiến độ sản xuất.
 • Thực hiện các yêu cầu công việc khác của quản lý cấp…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch, đạt tiêu chuẩn về thao tác công việc và chất lượng sản phẩm.
 • Giám sát quá trình sản xuất, quá trình làm việc của công nhân, tổ…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất các linh kiện và bộ phận tự động dành cho ô tô và xe gắn máy.
 • Thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.
 • Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Đối chiếu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và giải trình với…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Biên soạn bài giảng các kỹ năng cơ bản, phục vụ đào tạo cho nhân viên mới.
 • Trực tiếp chuẩn bị các thủ tục trước, trong và sau đào tao:
 • Toàn thời gian cố định.
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng gắn liền với các phòng ban liên quan, báo cáo, tiếp nhận công việc từ Ban giám đốc.
 • Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Trực tiếp làm việc với nhà cung cấp để tiếp nhận, trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề, sự cố khi phát sinh.
 • Tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi của vật tư, nguyên…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Vận hành, bảo trì và giải quyết sự cố cho hệ thống mạng, máy chủ sẵn có.
 • Tham gia thiết kế, cài đặt và triển khai các giải pháp cải thiện hệ thống mạng, bảo mật…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Đảm bảo đầy đủ các mục tiêu của mảng kinh doanh/khu vực phụ trách, thực thi và tuân thủ đầy dủ các chỉ tiêu phát triển thị trường.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds