Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 577 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
 • Monday – Friday and 2 Saturday mornings/month, 9:00 - 18:00.
 • ‒ Studying brief to understand clients' need and from there,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
 • Act as project leader for the medium projects.
 • Work closely with project teams in each step of planning and execution to…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • J5824 - Công ty tuyển dụng:
 • Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ xử lý ảnh chụp từ studio Nhật & chụp ảnh cho khách hàng.
 • Nhân viên photoshop - Xử lý hình ảnh.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specializes in software development, mobile applications, and IT solutions.
 • District 1, Ho Chi Minh City.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A foreign company specialized in manufacturing electronics.
 • District 9, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Value Stream Alignment with Lean Vision and Strategy.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Be the contact point to solve all issues related to the project and develop the company's relationship with customers.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Khai thác, mở rộng các công trình bất động sản mới.
 • Thu thập các thông tin về mặt bằng phát triển của các dự án bất động sản mà công ty đầu tư.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Lập kế hoạch/marketing promotion trong nước (bao gồm chạy quảng cáo facebook).
 • Quản lý dự án phát triển và sử dụng front end web.
 • Từ 27 ~ 38 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specializes in trading housewares.
 • District 1, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Research new trend and find out the demanding products in or out of…
 • A Japanese company specialized in general trading.
 • ‒ Involve in tender and contract management (tender planning, tender dossier preparation, bidding evaluation,…