jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 570 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Lập kế hoạch/marketing promotion trong nước (bao gồm chạy quảng cáo facebook).
 • Quản lý dự án phát triển và sử dụng front end web.
 • Từ 27 ~ 38 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specializes in trading housewares.
 • District 1, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Research new trend and find out the demanding products in or out of…
 • A Japanese company specialized in general trading.
 • ‒ Involve in tender and contract management (tender planning, tender dossier preparation, bidding evaluation,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A foreign company specialized in apparel retail.
 • District 10, Ho Chi Minh City.
 • ‒ Prepare and complete tax declaration for major tax and duties (CIT, VAT,…
Đồng Nai
Easily apply
 • Quản lý và soạn thảo các tài liệu, giấy tờ liên quan đến hợp đồng.
 • Hỗ trợ các thủ tục khác cho nhân viên.
 • Quản lý nhân viên thường trực và nhân viên đi công tác…
Easily apply
 • Lĩnh vực công việc liên quan đến lối sống và kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.
 • Đảm nhận một phần công việc của cổ đông.
 • Từ 30 ~ 40 tuổi.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
Đồng Nai
Easily apply
 • Quản lý bộ phận mua hàng nội địa của nhà máy.
 • +) Tìm kiếm, đánh giá, tiến cử nhà cung cấp.
 • +) Khảo sát, Đánh gía giá cả thị trường.
 • Xét tăng lương 1 lần/ năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A foreign company specialized in apparel retail.
 • Finance and Accounting Senior Staff.
 • District 10, Ho Chi Minh City.
 • Fulfill all statutory requirement of VAS.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A foreign company specialized in apparel retail.
 • District 10, Ho Chi Minh City.
 • Finance and Accounting Manager is the head of the department and fully…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A Japanese company specializes in software development, mobile applications, and IT solutions.
 • District 1, Ho Chi Minh City.
 • Control the quality of design team.