Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 445 jobs

Nhân Viên Kế Toán Thu - Chi

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +4 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…;
 • Hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
 • Các công việc khác theo sự phân công.

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +20 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa.
 • Nữ tuổi từ 21 - 32.

Chuyên Viên Tư Vấn

Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +8 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học.
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh +18 locations
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • Thỏa thuận theo năng lực.

Nhân Viên Tư Vấn

Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh +17 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học.
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giáo Dục Đại Dương
Nghệ An +7 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.

Chuyên Viên Kinh Doanh

Giáo Dục Đại Dương
Nghệ An +8 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và…

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +17 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.

Nhân Viên Kinh Doanh

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +18 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và…

Nhân Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +19 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.