jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) FLAMINGO GROUP (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Giờ Hành Chính Cấp bậc:
 • Số Lượng 2 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chuẩn bị các công việc trước khi đón tiếp khách hàng.
 • Nhân viên Pha chế (bar):
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức 12 - 20 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Nắm được tất cả cac đầu mục công việc của Nhân viên Tổng Đài.
 • Việc làm mới cập nhật:
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Làm Theo Ca Cấp bậc:
 • Số Lượng 5 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Việc làm mới cập nhật:
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giải quyết tất cả các cuộc gọi nội bộ, gọi nội hạt hay cuộc gọi đường dài.
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.
 • Tổ chức thực hiện công tác hành chính, bảo đảm duy trì đầy đủ điều kiện làm việc thuận…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.
 • Xây dựng và tổ chức bộ máy nhân sự:
 • Chủ trì xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • To assist Managing Director accurately all Administration correspondences, reports, memos, procedures, purchase request and translation.
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chỉ huy điều hành lực lượng bảo vệ:
 • Xử lý hoặc đưa ra hướng dẫn / chỉ đạo đối với tất cả…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện nhập, xuất kho hàng hóa:
 • Phối hợp với các bộ phận để nhận hàng hóa đảm bảo: