Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Reservation Agent

DANANG GOLDEN BAY
Ðà Nẵng
 • Quận Sơn Trà - Đà Nẵng Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chi tiết Công việc trao đổi khi Phỏng vấn/ Job Description will detail during interview.

Commis 1

DANANG GOLDEN BAY
Ðà Nẵng
 • Quận Sơn Trà - Đà Nẵng Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chi tiết Công việc trao đổi khi Phỏng vấn/ Job Description will detail during interview.

Canteen Commis 2

DANANG GOLDEN BAY
Ðà Nẵng
 • Quận Sơn Trà - Đà Nẵng Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chi tiết Công việc trao đổi khi Phỏng vấn/ Job Description will detail during interview.

Runner/Nhân viên Chạy phòng

DANANG GOLDEN BAY
Ðà Nẵng
 • Quận Sơn Trà - Đà Nẵng Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chi tiết Công việc trao đổi khi Phỏng vấn/ Job Description will detail during interview.

[F29 Sky Bar Restaurant] Sales - PR Executive

DANANG GOLDEN BAY
Ðà Nẵng
 • Chi tiết Công việc trao đổi khi Phỏng vấn/ Job Description will detail during interview.
 • Có kỹ năng nghiệp vụ tốt/Good skills follow up position;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email