jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bình Dương (undo) CareerLink’s Client (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Làm dự toán theo yêu cầu, lập kế hoạch sản xuất dựa theo đơn đặt hàng.
 • Sắp xếp nhân sự, máy móc theo nhu cầu sản xuất.
 • Bến Cát, Bình Dương (đi lại tự túc).
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Thực hiện các chức năng kiểm soát, đánh giá và phê duyệt các yêu cầu từ cấp trên.
 • Định kỳ thực hiện kiểm toán dữ liệu kế toán và tài chính.
CareerLink’s Client
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp kiểm tra chất lượng, hướng dẫn công nhân sử dụng các thiết bị đo.
 • Báo cáo hàng hư, lỗi, và đưa ra ý kiến cảm tiến sản phẩm NG.
 • Toàn thời gian cố định.
CareerLink’s Client
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng.
 • Xác nhận các thông tin chi tiết và giải thích đặc điểm kỹ thuật cho khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến Nhân sự, An toàn lao động.
 • Hỗ trợ thông dịch cuộc họp, biên dịch tài liệu tiếng Nhật.
 • KCN Vsip 2 - Bình Dương.
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Quản lý bộ phận lắp ráp.
 • Trao đổi với Trưởng BP Sản Xuất về kế hoạch sản xuất.
 • Quản lý tiến độ sản xuất, nguồn lực trong bộ phận đảm bảo đáp ứng thời gian giao…
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Kinh doanh giải pháp và sản phẩm chống nóng cho các doanh nghiệp.
 • Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng.
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Kinh doanh sản phẩm linh kiện điện tử cho thị trường trong và ngoài nước.
 • Liên hệ, thiết lập cuộc hẹn với khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty.
CareerLink’s Client
Bình Dương
 • Quản lý công nhân may mặc.
 • Xử lý những vấn đề xảy ra trong quy trình sản xuất.
 • Cải tiến dây chuyền sản xuất.
 • Quản lý an toàn lao động.
 • Có thể tự túc đi lại.
CareerLink’s Client
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý sản xuất (lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quản lý tiến độ sản xuất).
 • Hỗ trợ công việc cho Trưởng Phòng người VN.
 • Tốt nghiệp CĐ trở lên.