Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Nhân Viên Hành Chính kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Th...

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân Viên Hành Chính kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Thăng Long 2 - Hưng Yên).

Supplier Quality Control Staff (English - Thang Long 2 IZ)

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 400 USD - 600 USD MONTH.
 • Supplier Quality Control Staff (English - Thang Long 2 IZ).

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Anh/Trung/Hàn - HY)

CareerLink's Client
Hưng Yên
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 9,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Anh/Trung/Hàn - HY).

Trợ Lý kiêm Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật - Hưng Yên)

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Trợ Lý kiêm Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật - Hưng Yên).
 • Nhận email việc làm tương tự.

Import - Export Staff (English - Hưng Yên)

CareerLink's Client
Hưng Yên
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.
 • Import - Export Staff (English - Hưng Yên).

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung+Nhật / Trung+Anh)

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung+Nhật / Trung+Anh).
 • Nhận email việc làm tương tự.

Sales Supervisor (Tiếng Nhật N2 - KCN Thăng Long 2)

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Sales Supervisor (Tiếng Nhật N2 - KCN Thăng Long 2).
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Vận Hành CNC (Hưng Yên)

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhân Viên Vận Hành CNC (Hưng Yên).
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Nhật N3 - Hưng Yên)

CareerLink's Client
Hưng Yên
 • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • 500 USD - 600 USD MONTH.
 • Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Nhật N3 - Hưng Yên).
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email