jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bình Dương (undo) CareerLink's Client (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 43 jobs
CareerLink's Client
Bình Dương
 • Customer complaint handling (Making analysis or laboratory report, responding on time, reporting & analysis to management and related functions...).
CareerLink's Client
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch, theo dõi và xử lý các sự cố liên quan tới tiến độ sản xuất, lịch xuất hàng.
 • Liên lạc, thảo luận với các phòng bạn liên quan về kế hoạch sản xuất.
CareerLink's Client
Bình Dương
 • In charge of warehouse daily operation, including receiving, material storage, picking, replenish to production;
 • FG pick and loading based on shipment plan;
CareerLink's Client
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một năm
 • Thông dịch, biên dịch Anh Việt.
 • Biên dịch tài liệu tiếng Anh từ khách hàng (nhận từ bộ phận kinh doanh, những tài liệu liên quan đến đặc tính của sản phẩm, cách…
CareerLink's Client
Bình Dương
 • Giám sát phân tích chất lượng của sản phẩm, xác minh sản phẩm không phù hợp và báo cáo cho quản lý.
 • Trực tiếp hướng dẫn quy trình chất lượng và phân công/điều…
CareerLink's Client
Bình Dương
 • Một số công việc khác hỗ trợ bộ phận.
 • Chế độ BH theo quy định nhà nước.
 • Làm việc tại KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CareerLink's Client
Bình Dương
 • Finds and approaches new customers.
 • Maintains and develops relationships with existing customers.
 • Makes action plan for each month.
 • Toàn thời gian cố định.
CareerLink's Client
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm làm và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu.
 • Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xuất, nhập khẩu hàng hoá:
 • Lưu trữ hồ sơ đặt hàng, mua hàng, như:
CareerLink's Client
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chứng từ xuất - nhập theo đúng quy định của Công ty.
 • Quản lí xuất - nhập - tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, phụ tùng vật tư tại Nhà máy.
CareerLink's Client
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại bộ phận Sản Xuất.
 • Quản lý số liệu xuất nhập nguyên vật liệu vào kho, nhập dữ liệu kế hoạch sản xuất bằng excel và phần mềm chuyên dùng.