jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Quản lí không gian lưu trữ trong kho và quy hoạch sắp xếp các vị trí.
 • Quản lí giấy tờ kho.
 • Sắp xếp vật liệu/ thành phẩm nhập kho, xuất kho trong xưởng sản xuất,…
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Điện tử/ cơ khí/Điện và Cơ khí.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý chất lượng sản phẩm.
 • Không yêu cầu trình độ.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Dựa vào yêu cầu công việc rồi phân công công việc cho các chuyền sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Kiểm tra và duy trì trạng thái 7S mỗi ngày.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách tiếp đón khách hàng.
 • Làm các công việc mà cấp trên giao phó.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Xử lý bất thường chất lượng nguyên vật liệu.
 • Quản lý chất lượng của nhà cung cấp.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách tài liệu xuất nhập khẩu của công ty và đánh giá.
 • Vận chuyển hàng hóa liên quan, các công việc kinh doanh liên quan đến hải quan.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất, phụ trách sắp xếp theo dõi và thực hiện kiểm soát HUB DSI.
 • Đánh giá đơn hàng, kế hoạch vật liệu.
 • Không yêu cầu trình độ.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng:
 • Màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật….
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Xác nhận tình hình của các đơn vật liệu, theo dõi thiếu liệu và thời gian giao liệu.
 • Kiểm soát hàng tồn kho trong mức dự kiến, kiểm soát xử lí chờ liệu.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Đối với yêu cầu công việc biết cách phân bố công việc của các chuyền, đảm bảo được chất lượng của chuyền sản xuất.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: