Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Thực hiện các báo cáo thuế, quyết toán thuế (kiểm tra trước khi trình giám đốc kế toán-kiểm toán).
  • Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Lập mục tiêu kế hoạch sản xuất, phát triển phù hợp với hoạt động công ty trong từng giai đoạn;
  • Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, tài liệu các phòng ban…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?