jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Công ty Thép Tây Nam
Long An
Easily apply
 • Phân tích, lập kế hoạch và quản trị hoạt động quản lý sản xuất nhằm rút ngắn thời gian sản xuất.
 • Xem xét kế hoạch sản xuất để đánh giá các rủi ro.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc vận hành máy trong các dây chuyền sản xuất.
 • Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhạy bén.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau thử việc.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc vận hành máy trong các dây chuyền sản xuất.
 • Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhạy bén.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau thử việc.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
11.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào- Nguyên phụ liệu bán thành phẩm, thành phẩm của các công đoạn:
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn:
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
Easily apply
 • Sắp xếp các hồ sơ pháp lý, theo dõi, đôn đốc các công việc kế toán trưởng giao cho các phòng ban.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lập mục tiêu kế hoạch sản xuất, phát triển phù hợp với hoạt động công ty trong từng giai đoạn;
 • Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, tài liệu các phòng ban…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Mua vào, xuất cho sản xuất, xuất bán.
 • Tính giá thành các sản phẩm, (thành phẩm, hàng hóa).
 • Lưu trữ các phiếu nhập, phiếu xuất,.
 • Có thể làm việc theo ca.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
6.800.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra kiểm soát hệ thống camera Công ty, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các hoạt động không phù hợp với quy định của Công ty.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trách nhiệm bảo vệ tài sản công ty.
 • Kiểm soát hoạt động trong nội bộ Cty.
 • 3 Nam, độ tuổi từ 26 đến 48.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ…