jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) Công ty Thép Tây Nam (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các báo cáo thuế, quyết toán thuế (kiểm tra trước khi trình giám đốc kế toán-kiểm toán).
 • Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc vận hành máy trong các dây chuyền sản xuất.
 • Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhạy bén.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau thử việc.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trách nhiệm bảo vệ tài sản công ty.
 • Kiểm soát hoạt động trong nội bộ Cty.
 • 3 Nam, độ tuổi từ 26 đến 48.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kiểm tra chứng từ, đơn hàng, hoá đơn cuả hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu nhập kho.
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Theo dõi, quản lý tình hình xuất – nhập – tồn.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
Easily apply
 • Sắp xếp các hồ sơ pháp lý, theo dõi, đôn đốc các công việc kế toán trưởng giao cho các phòng ban.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lập mục tiêu kế hoạch sản xuất, phát triển phù hợp với hoạt động công ty trong từng giai đoạn;
 • Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, tài liệu các phòng ban…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
Easily apply
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng, doanh thu hay lập các phiếu doanh thu.
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa, doanh thu bán hàng và cập nhật cho kế toán trưởng hoặc bộ…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
Easily apply
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp trên sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra các định khoản kế toán, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
» Create your CV - It only takes a few seconds