Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 85 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Nhập dữ liệu xuất hàng ngày.
 • Nhập kết quả hàng ngày vào phần mềm quản lý.
 • Đặt hàng NVL theo KHSX đã đặt ra.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Chịu trách nhiệm về kiểm soát giấy tờ, số liệu bên sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào.
 • Đóng bảo hiểm trên 90% lương.
 • Cơm trưa tại công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Quản lý Công nhân trong bộ phận sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất;
 • Kiểm tra, báo cáo, đánh giá hoạt động sản xuất cho cấp trên:
 • Đóng bảo hiểm trên 90% lương.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Lập và quản lý giấy tờ ISO toàn công ty, đối ứng đánh giá của khách hàng.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Quản lý bộ phận lắp ráp, theo sát kiểm tra và rà soát lại quá trình lắp ráp máy.
 • Hỗ trợ đi hiện trường xử lý nếu máy gặp trục trặc.
 • Tăng ca tính theo luật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Phụ trách công việc liên quan đến mảng ATLĐ, môi trường.
 • Hỗ trợ phòng Hành chính các công việc khác khi có yêu cầu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Sử dụng kính hiển vi, máy đo kích thước để kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Lập bảng mẫu hạn độ kiểm tra;
 • Review lương 2 lần/ năm vào tháng 1 và tháng 7.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu chất lượng công ty.
 • Báo cáo lỗi phát sinh.
 • Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.
 • Công ty lo cơm trưa.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 • Vị trí này tuyển thay thế cho một chị trong team nghỉ thai sản.
 • 800 - 16h45 (thứ 7 nghỉ cách tuần).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu chất lượng công ty.
 • Báo cáo lỗi phát sinh.
 • Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.
 • Công ty lo cơm trưa.