jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 210 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Nhập dữ liệu xuất hàng ngày.
 • Nhập kết quả hàng ngày vào phần mềm quản lý.
 • Đặt hàng NVL theo KHSX đã đặt ra.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • + Thời gian làm việc:Thứ 2 - thứ 7 (nghỉ 02 thứ 7/tháng):
 • 7:30 - 16:30 (chỉ làm giờ hành chính không đi ca).
 • + Mô tả công việc:
 • Đóng bảo hiểm trên 90% lương.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Chịu trách nhiệm về kiểm soát giấy tờ, số liệu bên sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào.
 • Đóng bảo hiểm trên 90% lương.
 • Cơm trưa tại công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ Hai - Thứ Bảy từ 8h00-17h00 (nghỉ 19 ngày thứ Bảy/năm).
 • + Mô tả công việc:
 • Phụ trách công việc liên quan đến mảng ATLĐ, môi trường.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Phụ trách công việc liên quan đến mảng ATLĐ, môi trường.
 • Hỗ trợ phòng Hành chính các công việc khác khi có yêu cầu.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Việt Nam
 • We are looking for an enthusiastic Content Writer to help us in our overall marketing efforts.
 • You will be an integral part of our Marketing team to generate…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Phụ trách công việc liên quan đến mảng ATLĐ, môi trường.
 • Hỗ trợ phòng Hành chính các công việc khác khi có yêu cầu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Nhập dữ liệu xuất hàng ngày.
 • Nhập kết quả hàng ngày vào phần mềm quản lý.
 • Đặt hàng NVL theo KHSX đã đặt ra.
 • Thực hiện các công việc liên quan của phòng Kế hoạch…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ Hai - Thứ Bảy từ 8h00-17h00 (nghỉ 19 ngày thứ 7/năm).
 • + Mô tả công việc:
 • Nhập dữ liệu xuất hàng ngày.
 • Có xe đưa rước từ HCM.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Lấy mẫu và kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.
 • Theo dõi và cập nhật hồ sơ liên quan đến nguyên vật liệu.
 • Kiểm soát và đánh giá nhà cung cấp.