jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) Công ty Cổ phần Xe điện PEGA LTT (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 28 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT – TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
 • NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG.
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT – TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
 • NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG.
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
Công ty Cổ phần Xe điện PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
 • + Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bảo hành, bảo dưỡng xe khi đến cửa hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT – TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
 • NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG.
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
Công ty Cổ phần Xe điện PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
 • + Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bảo hành, bảo dưỡng xe khi đến cửa hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT - TUYỂN DỤNG [GẤP] KẾ TOÁN KHO – CỬA HÀNG TÂN BÌNH*.
 • Theo sự phân công của Cửa Hàng Trưởng.
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT:
Công ty Cổ phần Xe điện PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
 • + Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bảo hành, bảo dưỡng xe khi đến cửa hàng.
Công ty Cổ phần Xe điện PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tư vấn cho khách hàng đến mua xe về giá cả và các dịch vụ kèm theo.
 • + Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bảo hành, bảo dưỡng xe khi đến cửa hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT - TUYỂN DỤNG [GẤP] KẾ TOÁN KHO – CỬA HÀNG TÂN BÌNH*.
 • Theo sự phân công của Cửa Hàng Trưởng.
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT:
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT - TUYỂN DỤNG [GẤP] KẾ TOÁN KHO – CỬA HÀNG TÂN BÌNH*.
 • Theo sự phân công của Cửa Hàng Trưởng.
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT: