Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC new

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

NHÂN VIÊN KHO new

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

LINE LEADER- GROUP LEADER new

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT/ PLANNING

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT/ PLANNING.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

PHÓ PHÒNG TIÊU CHUẨN (PROCESSING INNOVATION )

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • PHÓ PHÒNG TIÊU CHUẨN (PROCESSING INNOVATION ).
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRƯỞNG NHÓM AN TOÀN EHS

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • TRƯỞNG NHÓM AN TOÀN EHS.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Kiểm soát sử dụng PPE.

NHÂN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG- ER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG- ER.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 19, đường 09, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NHÂN VIÊN AN NINH NHÀ MÁY

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN AN NINH NHÀ MÁY.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

Trưởng Nhóm IQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG - CS TIẾNG ANH TOEIC 700 UP

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG - CS TIẾNG ANH TOEIC 700 UP.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM R&D

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
 • Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam.
 • PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM R&D.
 • Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

Get new jobs for this search by email