Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • 01 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • 6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

CHUYÊN VIÊN TUYỂN SINH

8.000.000 VNĐ một tháng
 • 630 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • 8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

10.000.000 VNĐ một năm
 • 630 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

QUẢN LÝ LỚP TIẾNG ANH

7.000.000 VNĐ một tháng
 • 630 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

10.000.000 VNĐ một năm
 • 630 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH FULLTIMES

 • 630 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • [OCEAN EDU - THÁI NGUYÊN 2] TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH FULLTIMES.

CHỦ NHIỆM LỚP ANH NGỮ

 • 630 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên, Việt Nam.
 • [OCEAN EDU - THÁI NGUYÊN 2] CHỦ NHIỆM LỚP ANH NGỮ.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email