Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Phòng Điều Khiển

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • Nhân Viên Phòng Điều Khiển.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Vận Hành Máy

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • Nhân Viên Vận Hành Máy.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

CHUYÊN VIÊN KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN MẢNG KINH DOAN...

CÔNG TY TNHH SUNJIN FARMSCO
Hưng Yên
 • Đường D4, Khu D, KCN, Phố Nối A , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • CHUYÊN VIÊN KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN MẢNG KINH DOANH MỚI.
 • Hưng Yên , Huyện Mỹ Hào.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email