Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 255 jobs

[HCM] Electronic Data Interchange Coordinator

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ➢ Quận 2 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Setup, configure, and map EDI documents.
 • Map specific EDI documents using customer provided…

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • ➢ Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Nhận thông tin từ phía trụ sở bên Nhật, xử lý dữ liệu và đăng tải trên các phương tiện Internet.

[Quận 2] EDI Coordinator

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ➢ Quận 2 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Work with trading partners, 3PLs, and 3rd party EDI providers to setup, configure, and map EDI documents…

EDI COORDINATOR

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ➢ Quận 2 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Work with trading partners, 3PLs, and 3rd party EDI providers to setup, configure, and map EDI documents…

[HCM] Game 3D Animation Artist

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Hiện thực hóa các chuyển động.
 • Làm chuyển động các nhân vật.
 • Tạo hiệu ứng (Skill effect, weather, ...).

[Quận 1] Junior/Senior Game Designer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 1, Hcm (Hồ Chí Minh).
 • Thiết kế tính năng trong Game, duy trì và vận hành sự phát triển của Game.
 • Theo dõi chỉ số phát triển của Game và xây dựng chiến…

Designer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Võ Thị Sáu Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh).
 • Thiết kế các ấn phẩm marketing:
 • Poster, Brochure, Catalogue, Lịch tết, Thiệp, Sổ tay ….

[Quận 1, HCM] Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Làm việc trực tiếp với đối tượng khách hàng là các nhà máy sản xuất.
 • Hỗ trợ 1 số công việc trên hệ thống khác.

Customer Success Lead (IT Field)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 1 (Hồ Chí Minh).
 • Coach, mentor, train and provide daily leadership for a team of Customer Success members.
 • BHXH đóng mức full lương.
 • Do công ty tổ chức.

[HCM] Game 3D Modelling Artist

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.
 • Đảm bảo chất lượng các sản phẩm 3D.
 • Yêu cầu kinh nghiệm đại học.

Backend Web Engineer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • You will work as a software engineer.
 • You can solve a lot of issues related to the Japanese gov system.

Fullstack Developer (Python/ Reactjs)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 3 (Hồ Chí Minh).
 • Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm:
 • Phân tích, thiết kế hệ thống, code and debug theo yêu cầu.

[HCM] Ruby On Rails Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Phát triển và lập trình service.
 • Đào tạo kỹ sư phần mềm level junior / senior.

[Quận 4] Ruby On Rails Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
26.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Develop service and design service.
 • Developing a clean and maintainable code.

Senior Front End Developer/Team Lead

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ➢ Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh).
 • Join in a product/system design phase with Japan team to analyze system requirements.

Get new jobs for this search by email