jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT VIỆT (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 124 jobs
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Thiết kế UI/UX Game, concept nhân vật, background game 2D.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Thiết kế UI/UX Game, concept nhân vật, background game 2D.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Số 15, LK6D-C17, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Thiết kế UI/UX Game, concept nhân vật, background.
 • Thiết kế icon, banner cho game.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 15, LK6D-C17, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm.
 • Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game mobile theo yêu cầu.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội.
 • Làm video game theo kịch bản, tài nguyên..
 • Tham gia vào các quy trình của sản phẩm trong suốt quá trình dự án…
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội.
 • Lên kế hoạch, chiến lược Marketing Game.
 • Xây dựng, phát triển cộng đồng Game (Global).
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game mobile theo yêu cầu.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 15, LK6D_C17, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phừơng Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Soạn thảo văn bản, HĐLĐ.
 • Thực hiện công tác BHXH, quản lý hồ sơ nhân sự, văn phòng phẩm…
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game mobile theo yêu cầu.