jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Giới thiệu và tư vấn gói dịch vụ cho khách hàng.
  • Thông báo đến khách hàng kết quả hồ sơ thẩm định.
  • Quản lý, lưu giữ các thiết bị của công ty tại điểm dịch vụ.
» Create your CV - It only takes a few seconds