Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Nhân viên hành chính văn phòng

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 17/07/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PDC.
 • Làm công tác hành chính văn phòng tại công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.

07 Nhân viên chăm cây xanh

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 30/06/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV ĐTO.
 • Giữ cho cây luôn tươi tốt.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Sơ yếu lý lịch công chứng.

05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
 • Cập nhật 31/05/2020 | Lượt xem:
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.

05 Nhân viên thợ điện lạnh

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 31/05/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV POC.
 • Bảo trì,sữa chữa,thi công hệ thống điện lạnh.
 • Phụ trách kỹ thuật hệ thống điện lạnh.

10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 31/05/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV POC.
 • Làm cơ khí tại phân xưởng sản xuât.
 • Phụ việc cơ khí tại công ty.
 • Năng động,nhiệt tình trong công việc.

03 Nhân viên nhập liệu

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 31/12/2019 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PDC.
 • Nhập dữ liệu cho công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Biết sử dụng máy tính.

10 Nhân viên thợ mộc,phụ mộc

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 28/02/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PTC.
 • Khu dân cư 3,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng.
 • Thi công đồ gỗ nội thất.
 • Làm việc tại phân xưởng công ty.

Nhân viên nam hành chính văn phòng

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 03/06/2020 | Lượt xem:
 • Lô c1,38 khu dân cư số 3,Quận Cẩm Lệ,Đà Nẵng.
 • Làm công tác hành chính văn phòng tại công ty.
 • Sơ yếu lý lịch công chứng.

10 Nhân viên nam lao động phổ thông

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
 • Cập nhật 31/05/2020 | Lượt xem:
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
 • Siêng năng,nhiệt tình trong công việc.

05 nhân viên thợ hàn

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 28/12/2019 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV ĐTO.
 • Làm thợ hàn tại công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Chứng chỉ nghề (nếu có).

07 Nhân viên thợ điện lạnh,phụ điện lạnh

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 31/12/2019 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PDC.
 • Bảo trì,sữa chữa,thi công hệ thống điện lạnh.
 • Phụ trách kỹ thuật hệ thống điện lạnh.

05 Nhân viên nam chăm cây xanh

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 29/04/2020 | Lượt xem:
 • Lô c1,38 khu dân cư số 3,Quận Cẩm Lệ,Đà Nẵng.
 • Giữ cho cây luôn tươi tốt.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.

02 Nhân viên xuất nhập khẩu

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
 • Cập nhật 02/01/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PDC.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện và xử lý chứng từ hàng xuất,nhập( khai báo hải quan,chứng thư,hồ sơ xuất xứ...)…

03 Nhân viên giám sát thi công gỗ nội thất

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 31/12/2019 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PTO.
 • Giám sát thi công đồ gỗ nội thất.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.

05 Nhân viên thợ PU

BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật 31/12/2019 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PDC.
 • Làm việc tại phân xưởng công ty.
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu cấp trên.
 • Nhiệt tình trong công việc.

Get new jobs for this search by email