jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 384 jobs
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
Hà Nội
 • NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.
 • Tuyển dụng Nhân viên Kiểm Ngân, Nhân viên Hành chính.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi…
Hà Nội
 • Thực hiện các tác nghiệp tư vấn, hỗ trợ, phối hợp trong quá trình xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, xử lý tài sản, thu hồi nợ, giải…
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
Hà Nội
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Móng Cái tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2015, cụ thể như sau:
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • Tuyển dụng cán bộ kiểm ngân.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Hà Nội tuyển dụng vị trí kiểm ngân, cụ thể như…
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
 • Tuổi đời không quá 35;
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
Hà Nội
 • Tuyển dụng nhân viên hành chính.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô tổ chức thi tuyển vị trí nhân viên hành chính…
Hà Nội
 • Đầu mối xây dựng và triển khai ứng dụng khung năng lực;
 • Phối hợp tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ toàn diện;
 • Tham gia công tác khảo thí và tuyển dụng.