Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3,169 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As a Logistics Analyst Intern, you will develop the skills necessary for success in managing Logistics operations by working closely with transportation,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự…
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Quảng cáo thương hiệu, tiếp thị và giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng (được đào tạo).
 • Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, siêu thị.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As a Finance Intern with major support for Risk Management, your responsibilities will include but not be limited to:
 • 6 months for at least 30 hours/week.
United States Embassy Hanoi
Hà Nội
 • Who May Apply/Clarification From the Agency:
 • For USEFM - FS is FP-4.
 • Actual FS salary determined by Washington D.C.
 • All Interested Applicants / All Sources.
Khánh Hòa
 • Thực hiện tiếp nhận/ tổng hợp nhu cầu:
 • Nhân sự, thiết bị thi công, sản xuất...của các dự án, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch theo tiến độ hợp đồng và thực…
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL HANOI
Hà Nội
 • 1.Supporting Learning and Teaching in class:
 • Support students in understanding lessons and answering teachers’ questions.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Lạng Sơn
 • Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed?
 • With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive…
B+H Architects
Thành phố Hồ Chí Minh
 • B+H Architects is a global, award-winning firm with a 60+ year legacy of building creative solutions for clients through the delivery of architecture, interior…
BEEGREEN
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lưu trữ / Cập nhật giấy tờ pháp lý.
 • Soạn thảo các văn bản, quyết định nội bộ và gởi các cơ quan/ công ty bên ngoài./ Thư ký cuộc họp.
 • Quản lý Văn phòng phẩm.