jobs in Vũng Tàu

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Chịu trách nhiệm quản lý số liệu tồn kho, thống kê chi phí sản xuất….
 • Làm báo cáo sản xuất, kiểm tra nhập – xuất – tồn kho.
 • Tính giá thành sản phẩm.
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán.
 • Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
 • Đảm bảo tất cả các hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác…
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Quản lý nhà cung cấp;
 • Giám sát chất lượng nguyên vật liệu mua vào.
 • Quản lý stock, safety stock….
 • Quản lý đơn hàng, quản lý bán hàng trong ngoài nước.
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Phân tích mẫu nguyên liệu, trung gian, sản phẩm và mẫu phát sinh của nhà máy (sử dụng các thiết bị phân tích ICP -OES, AAS, Titrator, COD…).
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Bảo trì hệ thống điện toàn bộ nhà máy.
 • Kết hợp phòng cơ điện sửa chữa thiết bị khi xảy ra sự cố.
 • Kiểm tra thiết bị điện tử, dụng cụ và các hệ thống để đảm bảo…
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Lập kế hoạch và điều phối các thủ tục và hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.
 • Lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích…
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Thực hiện nghiệp vụ mua hàng:
 • Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán thương lượng giá và giám sát chất lượng nguyên vật liệu mua vào, lập hợp đồng.
Việc làm tiếng Nhật
Vũng Tàu
 • Về An toàn lao động:
 • Kiểm soát an toàn lao động, việc tuân thủ SHE tại nhà máy;
 • Điều tra, xử lý các tai nạn lao động (nếu có), đưa ra biện pháp phòng tránh....