jobs in Vĩnh Phúc

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Giám sát tài sản và con người nội bộ công ty.
 • Thực hiện các công việc theo chỉ thị của quản lý.
 • Chi tiết được trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc +1 location
 • Hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.
 • Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa Văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh…
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc +1 location
 • Kiểm tra chất lượng hàng đầu vào.
 • Kiểm tra chất lượng hàng trước xuất.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Được làm việc trong môi trường hiện đại quy mô lớn.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc +1 location
 • Thực hiện nhập các số liệu vào phần mềm công ty, làm các báo cáo được giao,...
 • Thực hiện các yêu cầu của cấp trên.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc +1 location
 • Phụ trách theo từng mã hàng.
 • Thực hiện các công việc được giao.
 • Cụ thể sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn .
 • Được làm việc trong môi trường hiện đại quy mô lớn.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc +1 location
 • Thiết lập quy trình dựa theo yêu cầu của khách hàng.
 • Đào tạo cho công nhân dựa trên yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện giám sát khu vực sản xuất và chuẩn bị tài…
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Tuyển công nhân các bộ phận hoàn thành với số lượng được giao.
 • Công việc được chỉ đạo bởi cấp trên.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Toàn thời gian cố định.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Yên
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát tài sản và con người nội bộ công ty.
 • Thực hiện các công việc theo chỉ thị của quản lý.
 • 4 Nam/Nữ, độ tuổi từ 27 đến 35.
 • Phục vụ bữa ăn trưa.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Yên
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc dưới xưởng, thực hiện các công việc hằng ngày như kiểm tra chất lượng sản phẩm, vấn đề chỉ thừa, lỗi, tiến hành đo thông số theo mẫu.
Shinwon Ebenezer Viet Nam
Vĩnh Yên
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển công nhân các bộ phận hoàn thành với số lượng như sau:
 • + Công nhân hoàn thành:
 • 40 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 45.
 • Lương cơ bản theo luật quy định.