Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Vĩnh Phúc

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs

Quản lý lớp học tiếng anh [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
7.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý lớp học tiếng anh tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
7.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2... new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Giám sát phát triển Kinh doanh tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở…

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Giáo Dục [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ...

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Giáo Dục tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ…

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2...

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2…

Tổng Đài Viên [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tổng Đài Viên tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Nhân Viên Tiếp Thị [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tiếp Thị tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở...

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Phát Triển Thị Trường tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở…

Nhân Viên Thị Trường [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Thị Trường tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Nhân Viên Callcenter [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Callcenter tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Sale teamlead [ Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Sale teamlead tại chi nhánh Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Trưởng nhóm Telesale [ Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng nhóm Telesale tại chi nhánh Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Nhân viên Bán hàng [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Bán hàng tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Nhân Viên Tuyển Sinh [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Tuyển Sinh tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Tư Vấn Viên [ Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2)]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Vĩnh Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Tư Vấn Viên tại chi nhánh Thanh Phố Vĩnh Yên ( Cơ Sở 2).

Get new jobs for this search by email