Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Uông Bí

Sort by: relevance - date
Page 1 of 91 jobs

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI QUẢNG NINH (ĐÔNG TRIỀU, UÔNG BÍ) new

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Uông Bí
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Mỗi ngày, bạn sẽ được quản lý cung cấp một danh sách khách hàng nợ quá thời hạn cụ thể (địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin tham chiếu…).

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI QUẢNG NINH (THU NHẬP HẤP DẪN)

CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Uông Bí
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Mỗi ngày, bạn sẽ được quản lý cung cấp một danh sách khách hàng nợ quá thời hạn cụ thể (địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin tham chiếu…).

Giáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh[Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh…

Giáo Viên Tiếng Anh Dạy Kèm ( Theo Giờ )[Đông Triều - Quảng...

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Tiếng Anh Dạy Kèm ( Theo Giờ ) tại chi nhánh Đông Triều - Quảng…

Giáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh[Mạo Khê - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh tại chi nhánh Mạo Khê - Quảng Ninh.

Giáo Viên Tiếng Anh Part-Time[Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Tiếng Anh Part-Time tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.

Giáo Viên Tiếng Anh Dạy Kèm ( Theo Giờ )[Mạo Khê - Quảng Nin...

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Tiếng Anh Dạy Kèm ( Theo Giờ ) tại chi nhánh Mạo Khê - Quảng…

Giáo Viên Bổ Trợ Tiếng Anh Part-Time[Đông Triều - Quảng Ninh...

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Bổ Trợ Tiếng Anh Part-Time tại chi nhánh Đông Triều - Quảng…

Giáo Viên Bổ Trợ Tiếng Anh Part-Time[Mạo Khê - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Bổ Trợ Tiếng Anh Part-Time tại chi nhánh Mạo Khê - Quảng Ninh.

Giáo Viên Tiếng Anh Part-Time[Mạo Khê - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị tríGiáo Viên Tiếng Anh Part-Time tại chi nhánh Mạo Khê - Quảng Ninh.

Quản lý chi nhánh [Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
21.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý chi nhánh tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.

Quản lý Kinh Doanh [Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
21.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Quản lý Kinh Doanh tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.

Nhân viên Bán hàng [ Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân viên Bán hàng tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.

Trưởng chi nhánh [Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
21.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Trưởng chi nhánh tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Đông Triều - Quảng Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Uông Bí
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Chủ nhiệm lớp Anh ngữ tại chi nhánh Đông Triều - Quảng Ninh.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.