Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Tuy Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Chuyên viên tư vấn new

Công Ty BHNT AIA
Tuy Hòa
5.000.000 VNĐ một tháng
  • #Nghề tư vấn Bảo hiểm nhân thọ đứng trong top 10 nghề thu nhập cao nhất hiện nay.
  • Lương và thu nhập là gì?
  • Sự khác nhau về lương và thu nhập?

Nhà Phân Phối sơn nước new

Tập đoàn SENDAI - Công ty Cổ phần TNG Power
Tuy Hòa
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập kế hoạch bán hàng, triển khai công tác bán hàng trong khu vực được giao.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, NPP trong hệ thống.
  • Đảm bảo doanh thu luôn ổn định.

Nhân viên kinh doanh Sơn nước new

Tập đoàn SENDAI - Công ty Cổ phần TNG Power
Tuy Hòa
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập kế hoạch bán hàng, triển khai công tác bán hàng trong khu vực được giao.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, NPP trong hệ thống.
  • Đảm bảo doanh thu luôn ổn định.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email