Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thanh Hóa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Trợ Giảng Tiếng Anh Part Time

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Thanh Hóa
 • Tầng 10, Tòa Nhà 14 Láng Hạ , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • [Apax English Thanh Hóa] Trợ Giảng Tiếng Anh Part Time.
 • Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax.

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Đón Trả Học Sinh Trực Sảnh

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Thanh Hóa
 • Tầng 10, Tòa Nhà 14 Láng Hạ , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam.
 • [Thanh Hóa] Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Đón Trả Học Sinh Trực Sảnh.
 • Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax.

Kinh doanh

Công TY Phần mềm Kiotsoft
Thanh Hóa
6.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh doanh phần mêm, và các thiết bị phần cứng.
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Hợp đồng.

English Teacher

SAS Thanh Hoa Campus
Thanh Hóa
 • SAS English Communication Center (Thanh Hoa Campus) is looking for ESL teachers:
 • \*FILIPINO Teachers - Salary $18-$24 / 1.5hr.
 • Giờ làm việc bán thời gian:

Giáo viên tiếng Anh

SAS Thanh Hoa Campus
Thanh Hóa
180.000 - VNĐ260.000 VNĐ một giờ
 • SAS English Communication Center (Thanh Hoa Campus) is looking for ESL teachers:
 • \*FILIPINO Teachers - Salary $18-$24 / 1.5hr.
 • Giờ làm việc bán thời gian:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email