Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Page 8 of 33,948 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Include the following (other duties may be assigned).
 • Manage existing Accounts actively to ensure long-term partnership and customer satisfaction pro-actively.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện lấy chữ ký trên các tờ trình của Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ và theo dõi tình trạng tờ trình.
 • Dịch các chứng từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn bán hàng sản phẩm điện thoại;
 • Chốt đơn hàng và hỗ trợ ghi thông tin thanh toán;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Tốt nghiệp THPT trở lên;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn bán hàng sản phẩm điện thoại;
 • Chốt đơn hàng và hỗ trợ ghi thông tin thanh toán;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Tốt nghiệp THPT trở lên;
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Receipt purchase order from sale team.
 • Check master data on the system.
 • Issue official purchase order from the SAP system & get approval.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In this role, you will:
 • Capture, process and settle client's daily trades in a timely and accurate manner.
 • Maintain and follow up corporate events when required…
TheCoffeeHouse
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Hành chính sẽ trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng nhằm tạo nên một môi trường làm việc văn minh và hiện đại.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Want to be a Customer Service Agent?
 • Sealand – A Maersk Company Asia is giving you the opportunity which you may not want to miss it!!
Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Liên hệ và quảng bá sản phẩm của công ty đến Nhật Bản và xuất khẩu.
 • Các dự án ra nước ngoài.
 • Đánh giá nhu cầu của khách hàng, quảng bá và giải thích cho khách…
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và phát triển chương trình đào tạo.
 • Xây dựng và cập nhật các chương trình dạy nghề cho từng cấp (bao gồm khóa đào tạo, tài liệu tập huấn và các…