Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 37,014 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Sacombank hiện đang tuyển dụng vị trí này tại các địa điểm: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Thủ Đức... § Ngoại hình ưa nhìn.
Chợ Tốt
Thành phố Hồ Chí Minh
Handle administration of office to ensure smooth operation & comfort working environment. Book hotels, flight tickets and travel insurance per request.
Công Ty Cổ Phần Ô Tô GMG
Thành phố Hồ Chí Minh
Điều phối nhân sự giao hàng. Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa trong kho. Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Cập nhật, thống kê, phân loại công nợ phải thu, theo dõi chi tiết, giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời.
Thành phố Hồ Chí Minh
In this position, the incumbent will have an opportunity to acquire skills and knowledge in the following areas: Support expats with Admin issues.
Công ty TNHH Jolie Siam
Thành phố Hồ Chí Minh
Manage mails and packages deliveries. Prepare letters and documents as required. Plan and make orders, manage distribution, make purchasing reports for Head of…
Công ty Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm UNESCO
Thành phố Hồ Chí Minh
Chấm công, theo dõi phép năm, Lập phiếu thu - chi. Mua văn phòng phẩm, đăng tuyển dụng. Làm hợp đồng thử việc + đề xuất tăng lương nhân viên.
Thành phố Hồ Chí Minh
As a manager, set priorities for the team, get results across boundaries, ensure an inclusive work environment, develop employees, and manage performance.
SAGOMED
Thành phố Hồ Chí Minh
Chấm công, tính lương, chi phí hỗ trợ đi lại, ăn giữa ca, tính phép và quản lý phép theo quy định. Thưởng các ngày lễ tết, thưởng khác: Cập nhật chốt sổ BHXH.
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 - VNĐ10.500.000 VNĐ một tháng
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, điều kiện, trang thiết bị sản xuất đảm bảo đúng quy trình. Kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo đạt chuẩn vệ sinh an…