Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 34,160 jobs
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xúc tiến kinh doanh liên quan đến các dự án phát triển bất động sản mới (Lập kế hoạch kinh doanh, đàm phán hợp tác (dịch thuật VN - JP), quản lý tiến độ, nghiên…
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiện có, phát triển mạng lưới khách hàng mới của công ty.
 • Trình bày, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khai thác và phụ trách các hoạt động về kinh doanh trong lĩnh vực sản phẩm thể thao và X-Games.
 • Tìm kiếm khách hàng, triển khai tiếp cận với các đối tác trong…
Chi nhánh Công ty Hoàng Phúc Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc -Làm công tác văn phòng như quản lý hồ sơ, hóa đơn- Thực hiện một số công việc hành chính khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.- Nhập liệu thông…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách công tác xây dựng đội ngũ và quản lý thường ngày đối với các trưởng bưu cục.
 • Phụ trách dẫn dắt các trưởng bưu cục hoàn thành hoàn thành KPI do công ty…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • An toàn lao động (ATLD), Phòng cháy chữa cháy (PCCC) :
 • Đảm bảo thực hiện các qui định về An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường cho toàn bộ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Business Analyst is an intermediate level position responsible for the overall administrative activities of a business.
 • 0-2 years of relevant experience.
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một năm
 • Phụ trách công tác xây dựng đội ngũ và quản lý thường ngày đối với các quản lý khu vực.
 • Phụ trách dẫn dắt các quản lý khu vực hoàn thành việc phân tích chính…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Well-manage agency regarding weekly report, PG recruitment, and on-time gift delivery.
 • Manage and monitor PG daily working effectiveness.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Build and execute business development plan, weekly and monthly.
 • Identify sales leads across various industries, actively build relationship with qualified…