Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên Văn Phòng

Tnhh Sx Nhật Lâm
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Soạn thảo các loại văn bản công văn giấy tờ hành chính tại công ty.
  • Xử lý giấy tờ hồ sơ từ các phòng ban.
  • Quản lý, sắp xếp các file tài liệu, hồ sơ, … trên máy…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.