Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 165 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xuất hàng theo đơn hàng, phiếu đã được duyệt.
 • Kiểm tra hàng hóa từ bên ngoài vào trước khi nhập kho theo yêu cầu, đúng số lượng và chủng loại theo chứng từ.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BÁCH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân Viên Kho (làm tại Thủ Đức).
 • Kiểm tra chất lượng nhãn mác trước khi giao khách hàng.
 • Hỗ trợ bộ phận khách hàng ( nếu cần).
 • Cập nhật số liệu của kho.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 PHARBACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng.
 • Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận quản lí đơn hàng hoặc kế toán theo quy định.
Công Ty TNHH Biofix Fresh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn hàng, gửi hàng đi theo dữ liệu đơn hàng, kiểm soát số lượng hàng đi,….
 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • 7-10 Triệu ( có thể thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng…
CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chất lượng nhãn mác trước khi giao khách hàng.
 • Hỗ trợ bộ phận khách hàng ( nếu cần).
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Hồ sơ lý lịch rõ ràng.
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SAO ĐỎ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chất lượng nhãn mác trước khi giao khách hàng.
 • Hỗ trợ bộ phận khách hàng ( nếu cần).
 • Cập nhật số liệu của kho.
 • Quản lý tồn kho trong hệ thống.
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhập xuất của hàng hóa.
 • Thống kê ngày nhập xuất các đơn hàng.
 • Thường xuyên cập nhật tình trạng các đơn hàng.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Công Ty TNHH Hinata Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn hàng theo đơn hàng.
 • Kiểm đếm, xuất nhập hàng ra vào kho.
 • Kiểm kê hàng hóa định kỳ.
 • Sắp xếp hàng một cách khoa học.
 • 7 – 8 triệu tùy theo năng lực.
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thương Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sắp sếp hàng hóa gọn gàng trong kho, theo thứ tự dễ tìm, dễ xuất kho.
 • Hàng về còn lại tồn kho sắp sếp theo tên khách hàng để thuận tiện trả hàng cho khách.
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhập xuất của hàng hóa.
 • Thống kê ngày nhập xuất các đơn hàng.
 • Thường xuyên cập nhật tình trạng các đơn hàng.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.