Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 186 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trao đổi thông tin với khách hàng…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng.
 • Theo dõi phản hồi của khách hàng, đàm phán về hợp đồng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.
JET COMMERCE VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra và xử lý đơn hàng phát sinh trên các sàn thương mại điện tử liên kết, đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng quy trình và tiêu chuẩn công…
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập xuất đơn hàng các đơn hàng trên hệ thống.
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng theo loại được xử lý hằng ngày, tháng…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BÁCH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên xử lý đơn hàng.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa, giá thành sản phẩm.
 • Hành chính ( chủ nhật nghỉ ).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trao đổi thông tin với khách hàng…
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập xuất đơn hàng các đơn hàng trên hệ thống.
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng theo loại được xử lý hằng ngày, tháng…
CÔNG TY PHÂN PHỐI DƯỢC HỒNG PHÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trao đổi thông tin với khách hàng…
CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượnghàng hóa, giá thành sản phẩm.
 • Thông tin khách hàng, tên sản phẩm, số lượng,đơn giá, tổng bill.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên xử lý đơn hàng.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa, giá thành sản phẩm.
 • Hành chính ( chủ nhật nghỉ ).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: