jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chịu trách nhiệm doanh số, lên kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch theo chỉ tiêu của công ty đưa ra.
  • Duy trì và phát triển doanh số các khách hàng cũ.
Công Ty TNHH Phân Phối Thái Hà
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Hỗ trợ tư vấn chiến lược xúc tiến thương mại cho khách hàng theo chỉ đạo của trưởng phòng.
  • Tìm hiểu nhu cầu kinh doanh của khách hàng và xây dựng ,thiết lập các…
» Create your CV - It only takes a few seconds