jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo) Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
JEIL
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ chứng từ.
  • Sắp xếp chứng từ, nhận và gửi chứng từ, tính lương, tính công và hồ sơ BHXH.
  • Theo dõi đơn hàng và công nợ khách hàng.
Công ty TNHH Đại Kim Ngân
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Thực hiện công tác tuyển dụng- đào tạo nhân viên.
  • Theo dõi, cập nhập và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.
Công Ty Liên Kết GPC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phụ trách lên kế hoạch, thực hiện công tác tuyển dụng khi có yêu cầu của các phòng ban.
  • Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện hàng tháng của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds