jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty TNHH Đại Kim Ngân
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Thực hiện công tác tuyển dụng- đào tạo nhân viên.
  • Theo dõi, cập nhập và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.
Công Ty Liên Kết GPC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phụ trách lên kế hoạch, thực hiện công tác tuyển dụng khi có yêu cầu của các phòng ban.
  • Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện hàng tháng của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds