jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Công ty TNHH Đại Kim Ngân
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Thực hiện công tác tuyển dụng- đào tạo nhân viên.
  • Theo dõi, cập nhập và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.
  • Thành phố Hồ Chí Minh (Ưu tiên).
Công Ty Phân Phối Sỹ Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Quản lý và lập kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của Công ty.
  • Soạn thảo nội quy và các quy định áp dụng trong Công ty.
  • Làm việc giờ hành chính.
Công Ty Liên Kết GPC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Phụ trách lên kế hoạch, thực hiện công tác tuyển dụng khi có yêu cầu của các phòng ban.
  • Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện hàng tháng của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds