jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 5 of 72 jobs
TM-SX Thuốc Thú-Y Gấu Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các công việc chuyên môn được giao.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • + Nam, nữ tuổi từ 20-28.
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, rà soát các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Lập báo cáo thuế hằng quý/ tháng.
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến phầnphụ trách đảm bảo doanh thu, chi phí được hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng kỳ;
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế S.O.C
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ S.O.C.
 • Công ty cổ phần thiết kế S.O.C thành lập 4/2013, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giải chí, chuyên cung cấp các…
DV BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO AN TOÀN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi báo cáo thu - chi - xuất nhập kho.
 • Theo dõi quản lý văn phòng phẩm, đồng phục.
 • Theo dõi thu công nợ.
 • Quản lý hoá đơn GTGT.
 • Quản lý hồ sơ công ty.
Trường Đại học FPT HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, công nợ.
 • Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ và các nghiệp vụ liên quan.
 • Lập báo cáo thuế GTGT.
TƯ VẤN TÀI CHÍNH AYOOLA
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lập phiếu thu chi tiền mặt.
 • Nhập liệu hóa đơn GTGT đầu vào.
 • Theo dõi công nợ phải trả đến hạn thanh toán và lập danh sách công nợ đến hạn thanh toán trình Ban…
TM DV THÁI NGỌC XƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chứng từ bán hàng, phiếu xuất kho.
 • Theo dõi cập nhật kho trên hệ thống bán hàng.
 • Tiếp nhận và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm.
DV Ngân Viên Nhà Hàng Phố 79
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ về kế toán.
 • Lập Các báo cáo theo quy định của bộ tài chính.
HARBOUR LOGISTICS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc trong Phòng Kế toán:
 • Kế toán tiền mặt, ngân hàng theo quy định;
 • Theo dõi công nợ, thanh toán của nhà cung cấp.
 • Toàn thời gian cố định.