jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 4 of 77 jobs
Bốn Mùa Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Tập hợp thông tin và lên số liệu phục vụ thực hiện kế hoạch tài chính năm, quý, tháng:
 • Báo cáo số dư, Báo cáo công nợ, Báo cáo ngân hàng, Báo cáo rủi ro (nếu…
Công ty TNHH Thương Mại và Công nghiệp Nam Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát các chứng từ kế toán, chi phí phát sinh tại Công ty.
 • Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán phù hợp với…
- Văn Phòng Phẩm Hồng Hà tại TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên;
 • Theo dõi xuất nhập tồn, tập hợp chi phí của chi nhánh;
 • Toàn thời gian cố định;
TM-SX Thuốc Thú-Y Gấu Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các công việc chuyên môn được giao.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • + Nam, nữ tuổi từ 20-28.
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Asian Holding
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đối chiếu doanh thu, xuất hóa đơn.
 • Đối chiếu phí với sàn liên kết.
 • Kiểm soát hoa hồng/Tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn DonChicken
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một năm
 • Lập các tờ khai thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo quy định nhà nước và hệ thống báo cáo kế toán quản trị nội bộ theo quy định của công ty.
Công Ty Tnhh Tmdv Du Lịch Thanh Niên Mới
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH THANH NIÊN MỚI.
 • Công ty TNHH TMDV Du Lịch Thanh Niên Mới là công ty chuyên cấp dịch vụ du lịch tại Tp.HCM.
 • Công ty chuyên cung cấp:
XD-VT Hoàng Ngân
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Được cấp phát đồng phục BHLĐ.
Đầu Tư Long Thuận
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra và định khoản các chứng từ nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu các số liệu của các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, rà soát các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Lập báo cáo thuế hằng quý/ tháng.