jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 77 jobs
Công ty dược savipham
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế toán bán hàng - công nợ:
 • Nắm vững các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng của công ty trong từng thời kỳ, thông báo CTKM tới khách hàng.
Thiết Bị Giáo Dục BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập – thu thập, theo dõi – xử lý – kiểm tra – kiểm soát chứng từ.
 • Lên lịch đi nộp phiếu, thu tiền.
 • Báo cáo các file công nợ, chứng từ hàng ngày cho BGĐ công ty.
DU LỊCH VIỆT TRẦN - VIETNAM VACATIONS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.
Nông Dược Hai
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp:
 • Chi phí lương và các khoản trích theo lương, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn và các…
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Hạch toán kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh về doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp…
Công ty TNHH Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán.
 • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng.
 • Làm việc với cán bộ thuế.
 • Lương, thưởng xứng đáng theo khả năng làm việc.
Kita Group
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Lập báo cáo thuế, tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu…
Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập – thu thập, theo dõi – xử lý – kiểm tra – kiểm soát chứng từ.
 • Lên lịch đi nộp phiếu, thu tiền.
 • Báo cáo các file công nợ, chứng từ hàng ngày cho BGĐ công ty.
IPP Group
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo team kế toán hạch toán đúng yêu cầu công ty và chuẩn mực kế toán.
 • Tổng hợp chi tiết và ra các báo cáo tài chính P&L, Cân…
Công Ty Cổ Phần CloudFone
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Overall, how relevant are these jobs?